Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Đoàn kiểm tra của Trung ương Đảng làm việc tại quận Hoàn Kiếm về thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII
28/06/2018 | 17:30  | Lượt xem: 20

Chiều ngày 28/6/2018, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đảng kết hợp với Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Gia Túc – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm

Về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 18-NQ/TW) và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW) gắn với việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Một số số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 64-KL/TW).

Dự buổi làm việc, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; Phạm Văn Tâm – Quận ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, một số phòng, ban quận; lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và lãnh đạo các phường.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND quận, đồng chí Đoàn Văn Việt – Giám đốc Trung tâm Y tế quận đã báo cáo với Đoàn công tác và các đại biểu về các kế hoạch của Quận ủy Hoàn Kiếm và kết quả công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW trên địa bàn quận; đồng thời đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ y tế và y, bác sĩ tại cơ sở. Các thành viên trong Đoàn công tác đã nêu một số vấn đề liên quan đến việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW trên địa bàn quận.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận đã thông tin làm rõ hơn một số kết quả nổi bật quận đã đạt được trong công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW trên địa bàn quận và giải đáp các vấn đề Đoàn công tác đặt ra.

 Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Gia Túc – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả quận Hoàn Kiếm đạt được  trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW trên địa bàn quận. Đồng chí đề nghị thời gian tới quận Hoàn Kiếm tiếp tục chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong các kế hoạch của Quận ủy. Riêng đối với từng công việc cụ thể, đề nghị địa phương cần bám sát vào các nhiệm vụ, giải pháp trong các kế hoạch đã ban hành để tổ chức thực hiện cho đạt được kết quả, chất lượng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn...

Đồng chí Đoàn Văn Việt – Giám đốc Trung tâm Y tế quận báo cáo với Đoàn công tác và các đại biểu về các kế hoạch của Quận ủy Hoàn Kiếm và kết quả công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW trên địa bàn quận.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Gia Túc – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tin: Mỹ Hồng

(VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?