Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Ban Dân vận Quận ủy khảo sát, thẩm định mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2018
17/11/2018 | 09:30  | Lượt xem: 1074

Từ ngày 13/11/2018 đến 16/11/2018, Ban Dân vận Quận ủy chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức khảo sát, thẩm định mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2018 tại 9 đơn vị gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, Hội LHPN quận và các phường: Hàng Trống, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hàng Đào, Hàng Bồ.

Thông qua qua khảo sát, thẩm định nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, những kết quả làm được, những hạn chế khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và những kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nội dung khảo sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đánh giá kết quả việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2018 của đơn vị và của tập thể, cá nhân đơn vị đề xuất công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2018. Căn cứ kế hoạch số 31-KH/QU ngày 10/01/2017 của Quận ủy về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2020, Hướng dẫn số 08-HD/BDV ngày 23/01/2018 của Ban Dân vận Quận ủy về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2018, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên 4 nhóm lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Phong trào thi đua Dân vận khéo của quận đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác dân vận của Đảng; từng bước đi vào cuộc sống, có nhiều cách làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, giải quyết những vấn đề xã hội, những bức xúc của nhân dân tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận Hoàn Kiếm.   

Đoàn khảo sát tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận.

        

Tin, ảnh: Trà Linh

(Ban Dân vận Quận ủy HK)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?