Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ quận Hoàn Kiếm năm 2018
04/09/2018 | 13:59  | Lượt xem: 38

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ năm 2018 của quận Hoàn Kiếm, sáng ngày 24/8/2018, tại hội trường tầng 4, số 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng (TTND, GSĐTCCĐ) năm 2018 đối với hơn 200 vị là Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ 18 phường.

Tới dự khai mạc có các đồng chí: Tiến sỹ Luật Đỗ Xuân Lân - Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp; Trương Thị Thành Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Nguyễn Văn Dũng – Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy; Hoàng Hữu Tiến - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận.

Sau phần khai mạc lớp của đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, lớp bồi đưỡng đã được Tiến sỹ Luật Đỗ Xuân Lân - Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ quận diễn ra trong 1 ngày (24/8/2018) được các báo cáo viên là lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội truyền đạt các chuyên đề rất thiết thực cho thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận, TTND, GSĐTCCĐ hiện nay như:

1. Những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

2. Nội dung tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

 3. Nội dung tổ chức và hoạt động Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Lớp bồi dưỡng là dịp để tiếp tục củng cố, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019, đặc biệt là bồi dưỡng về kỹ năng làm việc, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban TTND, GSĐTCCĐ cũng như phối hợp thực hiện công tác hòa giải giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, TTND, GSĐTCCĐ nắm vững kiến thức để làm tốt công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ổn định, phát triển. 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân - Tiến sỹ Luật, Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung kiến thức tại lớp bồi dưỡng.                                       Đồng chí Nguyễn Văn Chức - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành                             phố Hà Nội truyền đạt các nội dung kiến thức tại lớp bồi dưỡng.                           

 Tin, ảnh: Quang Trọng

(Ủy ban MTTQ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?