Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Hội nghị các Đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
07/08/2018 | 09:05  | Lượt xem: 31

Nhằm hỗ trợ các Đảng bộ cơ sở có đặc thù là các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp với số lượng đảng viên không nhiều (dưới 50 đảng viên) và thời gian làm việc, sản xuất theo ca kíp trong giờ hành chính, không có điều kiện tổ chức các lớp học riêng; chiều ngày 17/7 và chiều ngày 18/7/2018, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức 2 Hội nghị đảng viên các Đảng bộ trực thuộc quận quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 13 Đảng bộ cơ sở.

Tới dự và là báo cáo viên tại các hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc –Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên Trung ương.

          Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu và quán triệt 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các nghị quyết này là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

          Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đề nghị các đồng chí đảng viên tham dự học nghị quyết nghiêm túc viết bài thu hoạch, trong đó nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, liên hệ với thực tiễn công việc hàng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Thoa

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?