Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Hội nghị tọa đàm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
31/10/2018 | 17:30  | Lượt xem: 226

Ngày 31/10/2018, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Ủy Ban MTTQ quận tổ chức Hội nghị tọa đàm “Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban MTTQ Thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quận, Chủ tịch các hội quần chúng quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc quận; đại diện BCH Công an quận, Ban CHQS quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 18 phường; các đồng chí đại diện Trưởng Ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư 18 phường.

Sau nội dung đề dẫn do đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày, các đại biểu dự Hội nghị đã tham luận, trao đổi về thực trạng, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đã nêu xuất những kinh nghiệm hay và kiến nghị, đề xuất về các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu ý kiến ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong hệ thống chính trị quận và các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận trong thời gian tới với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, coi trọng xây dựng các mô hình, điển hình có ý tưởng hay, cách làm sáng tạo để nhân ra diện rộng.

- Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; tăng cường công tác tuyên truyền, viết về gương “Dân vận khéo” tạo lan tỏa và động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận và cơ sở.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Thành phố và quận để trong thời gian tới Ban Dân vận Quận ủy và UB MTTQ quận sẽ tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày đề dẫn tại hội nghị tọa đàm.

Đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị tọa đàm.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị tọa đàm.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận điều hành tham luận tại hội nghị tọa đàm.

Tin: Trà Linh

(Ban Dân vận Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?