Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ
27/07/2018 | 11:30  | Lượt xem: 50

Ngày 27/7/2018, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác thanh niên; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác dân vận; sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND quận; Chánh văn phòng Quận ủy; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội quận; Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Chủ tịch các hội quần chúng quận; các đồng chí trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; các đồng chí Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng Khối dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên 18 phường.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trình bày tóm tắt các báo cáo tổng kết về thực hiện quy chế dân chủ, công tác thanh niên và công tác dân vận.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung vào nội dung về: Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa; kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện QCDC ở Công ty Cổ phần Đồng Xuân; phát huy vai trò của Khối dân vận phường trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới... đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã đánh giá và ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII), 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác thanh niên và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác dân vận; gợi mở những định hướng quan trọng về công tác dân vận, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh niên của quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nêu các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII), Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm công tác Dân vận trong 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

                                                                                Tin, ảnh: Trà Linh

(Ban Dân vận Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?