Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Làm việc với Đoàn kiểm tra UBMTTQ Thành phố chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024
20/11/2018 | 17:00  | Lượt xem: 218

Chiều ngày 20/11/2018 tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, 42 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn kiểm tra cùng thành viên là các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy. Đơn vị được quận chọn đại hội điểm là phường Cửa Nam có các đồng chí: Nguyễn Song Tùng - Bí thư Đảng ủy; Hoàng Như Huyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trịnh Thị Hồi - Trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) địa bàn dân cư số 5.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo đã chỉ rõ: Với tinh thần tích cực, chủ động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã kịp thời xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn quận kịp thời, đảm bảo tiến độ thời gian, đúng yêu cầu của Trung ương, Thành phố đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường đã tích cực, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp ban hành Nghị quyết để lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam tại phường; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai; hướng dẫn các Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị Ban CTMT; tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội MTTQ với nhiều hình thức phong phú tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi. Đến nay phương án nhân sự Chủ tịch MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường cơ bản được chuẩn bị theo yêu cầu của cấp trên nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư số 5 phường Cửa Nam (đơn vị được quận và phường chọn làm điểm) đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận và phường Cửa Nam tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tham gia, góp ý của các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, rà soát công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt Đại hội điểm tại phường Cửa Nam, từ đó thống nhất để triển khai tới các phường còn lại tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

                                                                                                             Tin, ảnh: Bích Ngọc

(Ủy ban MTTQ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?