Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Quận ủy Hoàn Kiếm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
21/09/2018 | 11:30  | Lượt xem: 151

Sáng ngày 21/9/2018, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của quận và cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trực thuộc.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Lê Đức Thịnh - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội; Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và Đảng ủy các phường.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm bảo đảm cho chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được xác định đúng, chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận yêu cầu sau khi tham dự hội nghị tập huấn này các đại biểu sẽ nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn và áp dụng có hiệu quả các kiến thức đã tiếp thu vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng từ cơ sở đến quận trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đã đề ra.

Tại lớp bồi dưỡng nghiệp công tác kiểm tra, giám sát này, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đức Thịnh - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội quán triệt những quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò và chức năng của công tác kiểm tra, giám sát và những nội dung quan trọng trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng, đặc biệt là những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Đồng chí Lê Đức Thịnh - Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội truyền đạt các nội dung nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Tin: Thu Huyền

(UBKT Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?