Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban MTTQ quận bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận quận, phường năm 2018
04/09/2018 | 13:55  | Lượt xem: 35

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ quận Hoàn Kiếm và chương trình công tác của Mặt trận năm 2018, sáng 29/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận quận, phường năm 2018 đối với gần 300 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ quận; các vị trong Ban Đoàn kết Công giáo, Ban Trị sự Phật giáo quận; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 18 phường và 163 Trưởng Ban công tác mặt trận (CTMT) địa bàn dân cư.

Tới dự khai mạc có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền - Viện Trưởng Viện Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp quận.

Sau phần khai mạc lớp của đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, lớp bồi dưỡng được đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền - Viện Trưởng Viện Tôn giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018) và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận quận, phường năm 2018 diễn ra trong 2 ngày (thứ tư 29/8/2018 và thứ năm 30/8/2018), được các đồng chí lãnh đạo của Viện Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên Thành phố thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm truyền đạt các chuyên đề và hướng dẫn các nội dung rất thiết thực cho thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận như:

1. Những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.

3. Triển khai kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Hướng dẫn xây dựng một số báo cáo, văn bản tổ chức Đại hội MTTQ cấp phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Triển khai Hướng dẫn việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

5. Kế hoạch tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

6. Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 03 của MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Lớp bồi dưỡng tiếp tục củng cố, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ MTTQ, các vị trong Ban Đoàn kết Công giáo, Ban Trị sự Phật giáo quận, giúp cho các đại biểu nắm vững kiến thức để tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản Luật và làm tốt công tác Mặt trận, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại cơ sở.

Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lan Hiền - Viện Trưởng Viện Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đỗ Lan Hiền, truyền đạt các nội dung kiến thức tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận quận, phường năm 2018.

Tin, ảnh: Quang Trọng

(Ủy ban MTTQ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?