Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 05 tuổi Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
2 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
4 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
5 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
6 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
7 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
8 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
9 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
10 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
11 cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
12 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
13 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
14 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
16 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
17 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
18 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
19 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
20 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?