Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 18/TTg. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
2 Thủ tục Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
3 Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
4 Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
5 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
6 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
8 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
9 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
10 Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
11 Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
12 Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
13 Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
14 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
15 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
16 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
17 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
18 Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
19 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
20 Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?