Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ chăm sóc trẻ em
2 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
3 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
4 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
5 Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
6 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
8 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
9 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
10 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
11 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
12 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
13 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
14 Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
15 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
16 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
17 Cho phép Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
18 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
19 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường Tiểu học, trường THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
20 Cho phép trường THCS hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?