Thông tin chung Thông tin chung

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1968
Tổng số truy cập: 12848639

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Thường trực Quận ủy:

1. Bí thư: Hoàng Công Khôi - SĐT: 3826 7444

2. Phó bí thư Thường trực: Nguyễn Chí Lực - SĐT: 3936 9514

3. Phó bí thư: Dương Đức Tuấn - SĐT: 3825 4084