Truy cập nội dung luôn

văn bản hội đồng nhân dân

Số/Kí hiệu Trích yếu Người ký Tài liệu đính kèm
228/HĐND-VP Công văn số 228/HĐND-VP về việc mời dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố
247/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm tháng 12/2017
229/HĐND-VP Công văn số 229/HĐND-VP về việc đề xuất nội dung các kỳ họp thường lệ của HĐND quận năm 2018
225/TB-HĐND Thông báo số 225/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 01/11/2017
223/HĐND-VP Công văn số 223/HĐND-VP Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND quận
219/QĐ-HĐND Quyết định số 219/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết HĐND quận Hoàn Kiếm”
217/QĐ-HĐND Quyết định số 217/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp quận Hoàn Kiếm
205/TB-HĐND Thông báo số 205/TB-HĐND Thông báo về việc phân công điều hành công việc trong thời gian Chủ tịch HĐND quận đi công tác nước ngoài
201/HĐND-VP Công văn số 201/HĐND-VP về việc đề xuất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa XIX
200/TB-HĐND Thông báo số 200/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 05/10/2017
190/BC-HĐND Báo cáo số 190/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 – 2018, việc duy trì chất lượng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
189/BC-HĐND Báo cáo số 189/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ
190/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018, việc duy trì chất lượng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
187/TB-HĐND Thông báo số 187/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quân Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 7/9/2017
185/KL-HĐND Kết luận số 185/KL-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri
185/KL-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri
187/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 07/9/2017
175/HĐND-ĐGS Công văn số 175/HĐND-ĐGS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết kiến nghị của cử tri
172/QĐ-HĐND Quyết định số 172/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát về “Công tác quản lý, sử dụng; công tác bảo trì, cải tạo nhà cho người thuê nhà ở và việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”
169/TB-HĐND Thông báo số 169/TB-HĐND về việc phân công điều hành công việc của đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung – Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận trong thời gian nghỉ phép
Về đầu trang