Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Ban Pháp chế HĐND quận khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Hàng Bồ
01/11/2017 | 13:24  | Lượt xem: 547

Thực hiện Công văn số 213/HĐND-BPC ngày 27/10/2017 của Ban Pháp chế HĐND quận về thông báo lịch làm việc của Đoàn khảo sát “Việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; ngày 01/11/2017, Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại Hàng Bồ.

Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận làm Trưởng đoàn. Tại buổi khảo sát có sự tham gia của đại diện Thường trực HĐND quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND quận. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của phường Hàng Bồ và một số cán bộ có liên quan.

Tại buổi khảo sát, các đồng chí thành viên đoàn đã nghe đồng chí Trần Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường. Sau khi nghiên cứu báo cáo, các thành viên đoàn đã có ý kiến trao đổi và đề nghị UBND phường làm rõ một số nội dung về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND phường, Ban Thường trực UBMTTQ phường trao đổi, làm rõ các câu hỏi mà thành viên đoàn đặt ra, Ban Pháp chế HĐND quận đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục của đơn vị.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận đã tổng kết các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể với đơn vị để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.

Tin, ảnh: Vân Anh - (VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?