Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXV
17/10/2017 | 10:06  | Lượt xem: 372

Sáng ngày 17/10/2017, Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Thành ủy Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đức Tuấn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận; trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 18 phường… 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy đã trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: kinh tế của quận tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch tăng 18,12%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.481,15 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ, trong đó, số thu do quận thực hiện đạt 2.052,85 tỷ đồng, bằng 82,9% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư có tính chất xây dựng cơ bản đạt 223,45 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm. Công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. UBND quận đã cấp 213 giấy phép xây dựng, 100% hồ sơ xin phép xây dựng được cấp phép theo quy định. Tình hình TTĐT, TTATGT, VSMT có nhiều chuyển biến tích cực. Quận hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến phố trên địa bàn quận. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm; duy trì ổn định hoạt động của tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Hàng Giấy và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu vực bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội.

Công tác nhà đất được quan tâm. Quận chỉ đạo phối hợp với các sở ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã cấp 59 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở (theo Nghị định 43/CP của Chính phủ). Tiếp tục rà soát, đề xuất UBND Thành phố xem xét giao cho UBND quận một số quỹ nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, TDTT từ quận đến cơ sở đã bám sát các nhiệm vụ chính trị và triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đi vào chiều sâu, thiết thực. Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện tốt. Tình hình ANCT – TTATXH được giữ vững; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. 9 tháng đầu năm, toàn quận đã thành lập được 4/7 tổ chức đảng (đạt 57% kế hoạch năm); 28/25 tổ chức công đoàn cơ sở (vượt 12% kế hoạch năm); 6/8 tổ chức Đoàn, Hội LHTN (đạt 75% kế hoạch năm) trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận. Quận ủy đã phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2017 - 2019 với 95 học viên. Toàn quận đã mở 44 lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên với 11.516 học viên; kết nạp 194 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 300 đồng chí. Tổ chức tốt Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5, 2/9 cho 763 đồng chí. Quận đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, đề án công tác toàn khóa của Quận ủy. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2017 với các nhiệm vụ chủ yếu là: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án GPMB. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo TTĐT, trật tự lòng đường, vỉa hè TTATGT, VSMT trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội”, “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Tổ chức ra mắt lực lượng dân quân thường trực tại 02 phường: Hàng Mã, Cửa Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại quận, phường. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến phố đi bộ gắn với phát triển thương mại, dịch vụ từ Hàng Đào - Hàng Giấy, tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I - khu phố cổ Hà Nội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy điểm lại các kết quả đạt được của quận trong 9 tháng đầu năm 2017. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong 3 tháng cuối năm 2017, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm của quận với tinh thần quyết liệt, năng động, hiệu quả hơn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017…

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận điều hành hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nguồn: Trần Thị Huệ - HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?