Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/04/2017 | 15:57  | Lượt xem: 96

Sáng ngày 19/4/2017, Thường trực HĐND quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 300 đại biểu HĐND phường.

Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Hải Long – Phó vụ trưởng Vụ công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận; các đồng chí Trưởng các ban Đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, Văn phòng HĐND & UBND quận và trên 300 đại biểu HĐND phường.

            Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ, các đại biểu đã nghe đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Hải Long – Phó vụ trưởng Vụ công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ về hoạt động của HĐND phường.

Lớp bồi dưỡng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của HĐND. Đồng chí báo cáo viên đã lắng nghe và giải đáp các khó khăn, vướng mắc, giúp các đại biểu hiểu sâu để phục vụ công tác tại cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức của đại biểu HĐND về vị trí, vai trò của HĐND phường trong cơ quan quyền lực địa phương nhằm thực hiện tốt hơn các chức năng của HĐND và của người đại biểu dân bầu.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND phường. 

Tiến sĩ Nguyễn Hải Long – Phó vụ trưởng Vụ công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ về hoạt động của HĐND tới các đại biểu dự lớp bồi dưỡng. 

Tin: Vân Anh - (Văn phòng HĐND-UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?