Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Đoàn giám sát HĐND quận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giáo dục, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại 3 phường
21/09/2017 | 15:38  | Lượt xem: 217

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-HĐND ngày 06/9/2017 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ”; trong hai ngày 21, 22/9/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND quận do đồng chí Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 3 phường: Chương Dương; Cửa Đông, Hàng Đào.

Cùng tham dự các buổi giám sát với các đơn vị có sự tham gia của đại diện Ban Thường trực UBMTTQ quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND quận, Công an quận, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân quận. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ, Công an, cảnh sát khu vực và cán bộ Tư pháp Hộ tịch của 3 phường.

Tại các buổi giám sát, các đồng chí thành viên đoàn đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND các phường trình bày báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn phường. Sau khi nghiên cứu báo cáo, các thành viên đoàn đã có ý kiến trao đổi và đề nghị UBND các phường cung cấp hồ sơ của người thi hành án hiện đang quản lý; làm rõ kết quả đạt được trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND phường, các cán bộ, công chức có liên quan trả lời các câu hỏi mà thành viên đoàn đặt ra, Ban Pháp chế HĐND quận đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục của mỗi đơn vị.

Phát biểu kết luận các buổi giám sát, đồng chí Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận đã tổng kết các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn, ghi nhận các kết quả đạt được trong thời gian qua và đưa ra những kiến nghị, đề xuất với UBND quận, UBND các phường để làm tốt công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: Vân Anh - (VP HĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?