Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm tiếp xúc cử tri chuyên đề triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng
09/11/2018 | 11:30  | Lượt xem: 407

Ngày 9/11/2018, HĐND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường  vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, đại biểu HĐND quận; Trưởng các phòng, ban quận; lãnh đạo các phường và đại diện cử tri trên địa bàn quận.

Tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường  vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận đã trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ngay sau khi thành phố ban hành “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội”, Quận ủy, UBND quận Hoàn kiếm đã ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai gắn với việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của ngành, tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Qua gần 2 năm tổ chức thực hiện, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội” đã từng bước đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến bước đầu trong nhận thức, thái độ, hành vi, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận. Qua đó đã góp phần động viên, khích lệ các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

Tại hội nghị, 11 cử tri đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện quy tắc, đồng thời đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng hơn nữa về bộ quy tắc, góp phần xây dựng hình ảnh người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban quận và lãnh đạo UBND quận đã phát biểu giải trình thêm một số vấn đề và nêu rõ phương hướng trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận cảm ơn ý kiến các cử tri và đề nghị lãnh đạo UBND quận tích cực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường  vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình bày báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường  vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận điều hành hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

                                                                                          Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?