Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính ở quận Hoàn Kiếm

29/12/2018 | 05:30  | Lượt xem: 8
HNP - Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện, tạo chuyển biến...

Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

27/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 43
Sáng ngày 27/12/2018, các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiếp xúc cử tri trong quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX.

Quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị đối thoại năm 2018

20/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 37
Sáng ngày 20/12/2018, Quận ủy – HĐND – UBND quận đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã...

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai kế hoạch KT-XH, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2019

18/12/2018 | 05:30  | Lượt xem: 1885
Chiều ngày 18/12/2018, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách,...

Sơ kết 2 tháng triển khai Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố

18/12/2018 | 05:30  | Lượt xem: 2
Chiều ngày 18/12/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức sơ kết 2 tháng triển khai Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố Hà Nội. Dự họp có đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch...

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 9

14/12/2018 | 05:00  | Lượt xem: 757
Trong 2 ngày 13 - 14/12/2018, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quyết...

Thông báo về việc tổ chức hội đối thoại năm 2018

13/12/2018 | 04:58  | Lượt xem: 322
Xem thông báo tại đây

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 7

11/12/2018 | 05:30  | Lượt xem: 840
Chiều ngày 11/12/2018, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm - 33 phố Nhà Chung, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Tổ đại biểu số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm báo...

Hội nghị quán triệt Luật Tố cáo năm 2018

06/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 216
Ngày 12 tháng 6 năm 2018 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế Luật Tố cáo năm 2011.

Nâng cao hiệu quả các tổ hòa giải ở cơ sở

03/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 147
Hiện nay, toàn quận Hoàn Kiếm có 163 tổ hòa giải/163 khu dân cư với 793 hòa giải viên. 100% hòa giải viên thuộc các Tổ hòa giải đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hòa giải thành đạt...

Ban Pháp chế HĐND quận tổ chức giám sát các cơ quan Tư pháp quận

28/11/2018 | 05:00  | Lượt xem: 588
Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-HĐND ngày 26/10/2018 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp quận năm 2018; ngày 28/11/2018, Đoàn giám sát do đồng chí...

Hội nghị giao ban báo cáo viên cơ sở tháng 11 năm 2018

28/11/2018 | 11:30  | Lượt xem: 40
Thực hiện kế hoạch công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên năm 2018, sáng ngày 28/11/2018, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức hội nghị giao ban báo cáo viên cơ sở tháng 11 năm 2018...

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV

24/11/2018 | 05:30  | Lượt xem: 238
Chiều ngày 24/11/2018, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm phối hợp với Thường trực HĐND, UBND quận đã tổ chức...

Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

22/11/2018 | 11:30  | Lượt xem: 693
Sáng ngày 22/11/2018, các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở 9 tổ đại biểu đã tiếp xúc cử tri trong quận trước kỳ họp thứ 9, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7

14/11/2018 | 05:00  | Lượt xem: 131
Chiều ngày 14/11/2018, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm - 33 phố Nhà Chung, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Tổ đại biểu số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước...

Thường trực HĐND quận tổ chức hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường

08/11/2018 | 05:30  | Lượt xem: 595
Thực hiện Chương trình số 07/CTr-HĐND ngày 04/01/2018 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2018, ngày 08/11/2018, Thường trực HĐND quận đã tổ...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?