Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý II/2019 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
25/06/2019 | 15:28  | Lượt xem: 243

Xem báo cáo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?