Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018
22/05/2018 | 14:00  | Lượt xem: 61

Nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay,

Sáng ngày 22/5/2018, Phòng Nội vụ quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phòng, ban, đơn vị, phường và trường học trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận đã phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được đồng chí Đỗ Thanh Hải – Phó vụ trưởng vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương truyền đạt nội dung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác thi đua, tổ chức các phong trào thi đua và các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng đã trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hiện nay của công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng từ thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Lớp bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, phường, trường học trong toàn quận nâng cao năng lực nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận đã phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Phó vụ trưởng vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương truyền đạt truyền đạt nội dung các văn bản tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Tin: Quỳnh Anh

(Phòng Nội vụ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?