Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường)
04/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 328

Sáng ngày 4/10/2018, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND quận và chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố; Lê Minh Đức - Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng HĐND Thành phố; Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận; các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 18 phường.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, căn cứ Thông báo số 1555-TB/TU ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, HĐND quận đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Dương Đức Tuấn và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Chí Lực.

Để kịp thời kiện toàn nhân sự của HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu đồng ý và bầu đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Kỳ họp thứ 8 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp bất thường) đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố; Lê Minh Đức - Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng HĐND Thành phố đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố; Lê Minh Đức - Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đồng chí Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát biểu bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 biểu quyết Nghị quyết kỳ họp.

                                                                                         Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?