Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
29/06/2018 | 16:30  | Lượt xem: 93

Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội) được truyền trực tuyến tới hàng trăm điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nội, hội nghị còn được truyền trực tuyến tới 32 điểm cầu.

Tham dự tại điểm cầu Quận ủy Hoàn Kiếm có các đồng chí: Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Trưởng, Phó các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; Trưởng các ban HĐND quận; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội quận; Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ; Trưởng Công an 18 phường; các đồng chí Bí thư cấp uỷ các cơ sở đảng thuộc quận; cộng tác viên Cụm dư luận xã hội quận; cán bộ Tổ theo dõi cơ sở đảng của Quận ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung 3 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Theo kế hoạch, các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc quận sẽ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và hoàn thành việc tổ chức các hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng xong trước ngày 30/8/2018; đồng thời sẽ bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

                                                                                                                       Tin, ảnh: Nguyễn Thoa

                                                                                                                        (Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?