Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Nâng cao hiệu quả các tổ hòa giải ở cơ sở
03/12/2018 | 11:30  | Lượt xem: 269

Hiện nay, toàn quận Hoàn Kiếm có 163 tổ hòa giải/163 khu dân cư với 793 hòa giải viên. 100% hòa giải viên thuộc các Tổ hòa giải đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% đến hơn 90%.

Có được kết quả trên là do công tác hoà giải ở cơ sở đã được mặt trận các cấp quan tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường chỉ đạo lồng ghép trong các phong trào, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,... nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của địa phương, đưa kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thành một tiêu chí trong đánh giá thực hiện cuộc vận động, góp phần động viên, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình về hòa giải ở cơ sở.

 Hằng năm, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường thuộc quận đều tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật có hiệu lực mới trong năm; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị kiến thức pháp luật, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cho các hội viên; biên soạn đề cương tuyên truyền luật, tin, bài phát thanh; đĩa tuyên truyền; phát hành tờ gấp pháp luật để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên...

UBND quận cũng luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, nên hằng năm, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tham mưu, giúp UBND quận tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với nhiều nội dung liên quan, thiết thực đến công tác hòa giải ở cơ sở, như: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình, giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015, hướng dẫn xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng và bồi thường thiệt hại do hoạt động xây dựng trái phép gây ra, kết hợp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải... Các lớp tập huấn đã đạt được chất lượng tốt và sự tham gia đầy đủ của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Ngoài ra, UBND quận cũng đã tổ chức triển khai cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” do Thành phố phát động; Thành lập đội thi “Hòa giải viên giỏi" của quận tham gia vòng sơ khảo cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” do Thành phố tổ chức. Thông qua đó, đội ngũ hòa giải viên được trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm hóa giải, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc hòa giải ở cơ sở…

Tin: Trương Hà

(Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?