Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
05/10/2018 | 11:30  | Lượt xem: 197

Sáng 5/10/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2018.

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng – Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội và trên 300 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các trường học trực thuộc quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND 18 phường; các đồng chí công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, Ban tiếp công dân quận; các đồng chí Đội trưởng, Đội phó Đội quản lý TTXD quận, tổ trưởng tổ quản lý TTXD các phường và các đồng chí công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng – Đô thị - Môi trường của 18 phường.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng – Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; đồng chí Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung về tình hình công tác cải cách hành chính hiện nay và phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2018 – 2020.

Đây là dịp để các đại biểu tiếp thu, thảo luận về những vấn đề về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận; làm rõ những khó khăn, bất cập tại đơn vị trong quá trình thực thi công vụ, đề xuất những biện pháp, hướng giải quyết. Đồng thời các đại biểu áp dụng, vận dụng thực tiễn để triển khai có hiệu quả vấn đề thuộc về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận tạo ra phong cách mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Hoàn Kiếm trong từng vị trí và môi trường làm việc…

Đồng chí Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng – Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung về văn hóa công sở, đạo đức công vụ tới các đại biểu dự hội nghị.

Tin: Hồng Hạnh

(Phòng Nội vụ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?