Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo danh sách tiếp công dân định kỳ ngày 1/11/2018 của TT HĐND quận tại trụ sở tiếp công dân quận Hoàn Kiếm
02/11/2018 | 15:56  | Lượt xem: 192

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?