Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo danh sách tiếp công dân ngày 23/10/2018 của Đ/c Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tại trụ sở tiếp công dân quận Hoàn Kiếm
22/10/2018 | 09:17  | Lượt xem: 298

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?