Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo đối thoại với các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính
04/12/2018 | 13:40  | Lượt xem: 427

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?