Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Thông báo đối thoại với các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính
08/06/2018 | 14:42  | Lượt xem: 71

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?