Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN
05/11/2018 | 16:46  | Lượt xem: 424

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm, trong thời gian qua, Văn phòng HĐND và UBND quận, UBND 18 phường đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai 01 thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 4 - cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường.

Qua gần 03 tháng thực hiện, bước đầu việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 4 đều đảm bảo theo quy định và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn.

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực ủng hộ và thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện khi có yêu cầu, thụ hưởng những tiện tích của dịch vụ công mức độ 4, góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính. UBND quận phối hợp với Bưu điện Hà Nội triển khai tờ gấp hướng dẫn “Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện”. Quận Hoàn Kiếm tin rằng, trong thời gian tới việc thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn quận đạt kết quả tốt.

Xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ &trả kết quả tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?