Xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền

Tổ chức kỳ tuyển dụng công chức phường năm 2019

20/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 268
Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm...

Kết quả thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm kỳ 2014 – 2018

19/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 251
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy...

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND quận và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác quản lý trật tự xây dựng

19/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 222
1. Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND quận Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 29/5/2019 và ngày 31/5/2019, tại 09 đơn vị bầu cử, các Tổ đại biểu HĐND quận...

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 9

19/06/2019 | 09:35  | Lượt xem: 241
Chiều ngày 18/6/2019, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm - 33 phố Nhà Chung, Đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Tổ đại biểu số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước...

Đồng chí Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố và các đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân quận Hoàn Kiếm

10/06/2019 | 04:26  | Lượt xem: 263
Chiều ngày 8/6/2019, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các đại biểu HĐND Thành phố Tổ bầu cử số 2 – quận Hoàn Kiếm có...

Triển khai kế hoạch bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

31/05/2019 | 03:35  | Lượt xem: 161
Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/QU ngày 03/5/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ...

Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10

31/05/2019 | 03:23  | Lượt xem: 231
Sáng ngày 29/5 và chiều ngày 31/5/2019, các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở 9 tổ đại biểu đã tiếp xúc cử tri trong quận trước kỳ họp thứ 10, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa...

Thông báo về nội dung ôn tập, tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng và thi trắc nghiệm trong tuyển dụng công chức phường năm 2019

28/05/2019 | 04:34  | Lượt xem: 660
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019; Công văn số 1086/HD-BCĐ...

Thông báo kết quả xét tuyển và công nhận trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc quận Hoàn Kiếm

28/05/2019 | 04:22  | Lượt xem: 229
Căn cứ kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức tuyển dụng công chức Chỉu huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2019.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận

16/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 112
Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐND ngày 25/4/2019 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận thành lập Đoàn giám sát về “Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2019”, ngày...

Thông báo lịch tuyển dụng công chức phường năm 2019

13/05/2019 | 03:32  | Lượt xem: 580
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019; Hướng dẫn số 979/HD-SNV...

Hội nghị 3 cơ quan giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận để chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XIX

09/05/2019 | 10:03  | Lượt xem: 184
Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2019 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2019, Chương trình số 14/CTr-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày...

Triển khai kế hoạch bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

04/05/2019 | 11:30  | Lượt xem: 68
Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/QU ngày 03/5/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ...

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

04/05/2019 | 11:30  | Lượt xem: 165
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 4/5/2019, tại hội trường UBND quận Ba Đình, 25 Liễu Giai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình phối hợp với Thường trực...

Thường trực HĐND quận giao ban chuyên đề về “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND”

26/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 145
Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 03/01/2019 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2019, ngày 26/4/2019, Thường trực HĐND quận đã tổ...

Đoàn giám sát HĐND quận giám sát về công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

03/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 81
Triển khai Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 22/06/2018 của HĐND quận Hoàn Kiếm về thành lập Đoàn giám sát “Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá và không gian đi bộ trên địa bàn...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?