Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Họp Ban Biên tập Bản tin “Thông tin nội bộ quận Hoàn Kiếm”
06/11/2018 | 11:30  | Lượt xem: 326

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/QU ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về biên soạn và phát hành “Thông tin nội bộ quận Hoàn Kiếm”, ngày 06/11/2018, đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã chủ trì họp Ban Biên tập Bản tin “Thông tin nội bộ quận Hoàn Kiếm”. Cùng dự họp có các đồng chí thành viên Ban Biên tập và Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận – Phó Trưởng Ban Thường trực đã trình bày dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ và đề cương nội dung Bản tin tháng 12. Các đồng chí thành viên Ban Biên tập và Tổ thư ký đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ Ban Biên tập và nội dung đề cương Bản tin tháng 12.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh việc phát hành Bản tin “Thông tin nội bộ quận Hoàn Kiếm” là một nhiệm vụ quan trọng, có nội hàm giá trị sâu, rộng, phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở kế hoạch, quy chế và thông báo phân công nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu Ban Biên tập và cơ quan thường trực phải bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ thời gian; thường xuyên báo cáo về những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để Thường trực Quận ủy kịp thời chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận – Phó Trưởng Ban Thường trực trình bày dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ và đề cương nội dung Bản tin tháng 12.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu kết luận cuộc họp.

                                                Tin: Kiều Trang

 (Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?