Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành

21/12/2018 | 05:00  | Lượt xem: 45
Xem quyết định tại đây

Phường Hàng Trống tuyên truyền phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy

16/05/2018 | 11:29  | Lượt xem: 33
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 17/11/2017 UBND phường Hàng Trống đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2017 tại trụ sở UBND phường – 24 Chân Cầm.

Chế độ chính sách kinh tế

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 103
Chế độ chính sách kinh tế

chế độ chính sách kinh tế

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 301
chế độ chính sách kinh tế

Chế độ chính sách về thuế

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 97
Chế độ chính sách về thuế

Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 309
Chế độ chính sách về đất đai, tài nguyên môi trường

Chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 96
Chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 94
1. Trình tự thực hiện : Bước 1: Nhận hồ sơ của người có công từ phòng LĐTBXH huyện, thành, thị Bước 2: Tiến hành thẩm định, trình Lãnh đạo Sở ra quyết định Bước 3: Trả kết quả về phòng LĐTBXH...

Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng

07/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 313
Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho người có công với cách mạng 

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?