Văn bản của HĐND Văn bản của HĐND

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
190/BC-HĐND Báo cáo số 190/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 – 2018, việc duy trì chất lượng trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 02/10/2017
187/TB-HĐND Thông báo số 187/TB-HĐND Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quân Hoàn Kiếm tại buổi tiếp công dân ngày 7/9/2017 27/09/2017
185/KL-HĐND Kết luận số 185/KL-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND quận về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri 27/09/2017
254/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH QUẬN HOÀN KIẾM NĂM 2017 23/08/2017
261/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN HOÀN KIẾM 23/08/2017
139/TB-HĐND Thông báo kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa XIX 07/07/2017
141/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát về việc “tổ chức và hoạt động của lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị; lực lượng tự quản khu dân cư tại các phường thuộc quận” 07/07/2017
108/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 20/06/2017
89/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát của Ban kinh tế - xã hội về “Thực hiện về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân kỷ niệm 70 năm Thương binh – Liệt sỹ 27/7” 22/05/2017
88/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp quận Hoàn Kiếm 19/05/2017
274/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm 31/12/2016
07/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội do UBND thành phố Hà Nội phân cấp 15/12/2016
255/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạng 5 năm 2016 – 2020 của quận Hoàn Kiếm 15/12/2016
06/2016/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẬN HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 15/12/2016
256/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 CỦA QUẬN HOÀN KIẾM 15/12/2016
257/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀN KIẾM NĂM 2017 15/12/2016
259/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU ỦY VIÊN UBND QUẬN HOÀN KIẾM KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 15/12/2016
134/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2015 13/07/2016
04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 13/07/2016
02/2006/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN HOÀN KIẾM 5 NĂM (2016 – 2020) 13/07/2016

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?