Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
22/11/2018 | 17:30  | Lượt xem: 2487

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước thuộc quận, khắc phục những hạn chế và nâng cao kiến thức duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008,

Ngày 22/11/2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND quận và cán bộ, công chức UBND 18 phường trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Hảo – Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao QM&T giới thiệu các nội dung: Tổng quan kiến thức về ISO, ý nghĩa, bản chất và lợi ích ứng dụng vào hoạt động quản lý của UBND quận. Giới thiệu cấu trúc và các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND quận và các phường; cập nhật kiến thức duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và một số nội dung khác…

Các đại biểu tham dự tập huấn đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan nhằm thực hiện tốt việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan thuộc UBND quận và các phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Văn Hảo – Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao QM&T truyền đạt các nội dung về phương pháp xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tới các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tin: Việt Thắng

(Phòng Nội vụ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?