Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Tập huấn kỹ năng ghi chép thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016 - 2020
18/06/2018 | 11:30  | Lượt xem: 98

Trong 2 ngày 18 – 20/6/2018, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn kỹ năng ghi chép thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016 – 2020 cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã cung cấp nhiều nội dung thiết thực, như: nọi dung một số văn bản liên quan đến công tác thống kê chuyên ngành dân số; tổng quan hệ thống thông tin thống kê dân số; chế độ ghi chép thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành DS - KHHGĐ; hướng dẫn mẫu biểu thu thập thông tin về DS - KHHGĐ; phương pháp quản lý và theo dõi nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ gia đình… Đồng thời các giảng viên đã dành thời gian trao đổi thảo luận và giải đáp thắc mắc cho các hoạc viên để làm tốt hơn công tác thống kê chuyên ngành dân số tại cơ sở..

Tin: Thu Giang

(TTDS-KHHGĐ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?