An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Đảng ủy Quân sự quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII
12/05/2023 | 09:24  | Lượt xem: 82

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BCĐ, ngày 03/4/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm và Hướng dẫn số 551/HD-CCT, ngày 05/3/2023 của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới "

Chiều ngày 10/5/2023, tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm. Đảng ủy Quân sự quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có đại biểu Ban Chỉ đạo 35 quận Hoàn Kiếm; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự quận; đồng chí phó Tham mưu trưởng; đồng chí Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ; đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ; Lực lượng 47; cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Bùi Ngọc Tuấn - Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS quận đánh giá: Trong 05 năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ngày càng gia tăng các hoạt động "diễn biến hòa bình" với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, như: Tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo, hạ thấp uy tín lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc cương lĩnh, đường lối và vài trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chống phá công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc. Đặc biệt, các thế thù địch, phản động âm mưu phủ nhận những thành tựu to lớn mà Đảng, Quân đội và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu 37 năm đổi mới...

Đảng ủy Quân sự Quận đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới " đến 100% cán bộ, đảng viên. Hằng năm, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong LLVT quận đạt hiệu quả cao. Cấp ủy, chi bộ đã cụ thể hóa các nội dung vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng.

Tích cực viết bài, chia sẻ trên các trang: "Chiến sĩ sao vuông Thủ đô Hà Nội", "Hoa Ngọc Hà quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Tôi yêu chiến sĩ sao vuông", "Chiến sĩ sao vuông".

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?