An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Hội nghị phổ biến Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản pháp luật có liên quan
12/05/2023 | 09:05  | Lượt xem: 3

Thời gian qua, tình hình khủng bố quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ nhất là tại các quốc gia có bất ổn chính trị. Tại Hà Nội nói chung và trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng, tuy chưa xảy ra các vụ tấn công do tổ chức, cá nhân khủng bố quốc tế thực hiện, chưa phát hiện cơ sở của các tổ chức khủng bố quốc tế nhưng những biểu hiện của các hoạt động tội phạm có tổ chức gần đây tiềm ẩn nguy cơ khủng bố.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn quận, sáng ngày 11/5/2023, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản pháp luật có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, lãnh đạo UBND các phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản pháp luật có liên quan để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nắm vững, hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng, chống khủng bố; từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân, chủ động phòng ngừa các nguy cơ khủng bố, nguy cơ gây mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa bàn, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân trong công tác phòng, chống khủng bố, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự tại địa bàn.

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, đặc biệt đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, tránh để các phần tử xấu lợi dụng kích động gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động bố trí lực lượng ứng trực kịp thời thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn khi có các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn cũng yêu cầu các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung truyền đạt của đồng chí báo cáo viên để cập nhật các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố trên địa bàn quận

Các đại biểu đã được cập nhật tình hình công tác phòng chống khủng bố của Quốc tế và Việt Nam hiện nay qua xem một đoạn phim ngắn, đồng thời nghe Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an thành phố Hà Nội phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố và một số văn bản liên quan.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?