An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Nâng cao hiệu quả chiến đấu cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
21/05/2020 | 08:49  | Lượt xem: 292

Thực hiện kế hoạch số 19/2020/KH-CAHK-PCCC ngày 10 tháng 2 năm 2020 về việc huấn luyện công tác quản lý, sử dụng phương tiện, kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ của đội, đồng thời cũng phân công nhiệm vụ cho các đồng chí có kinh nghiệm làm nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được Ban chỉ huy Công an quân phê duyệt. Để việc huấn luyện đạt được hiệu quả, các đồng chí được phân công huấn luyện tiến hành xây dựng các giáo án huấn luyện, huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao để cán bộ chiến sĩ học tập, thực hành, rèn luyện các kỹ  nằng, kỹ chiến thuật sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hàng ngày sau khi bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ xong, trực ban trong ngày tập hợp cán bộ chiến sĩ tập hợp tại đơn vị để huấn luyện dưới sự giám sát của đồng chí trực chỉ huy đội. Việc huấn luyện được thực hiện theo đúng giáo án huấn luyện đã được phê duyệt, theo đúng quy trình huấn luyện ngoài thao trường; từ huấn luyện an toàn, huấn luyện thể lực, huấn luyện hạ khoa mục, huấn luyện kỹ thuật cá nhân, huấn luyện việc sử dụng các trang thiết bị được trang bị, và huấn luyện chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình tập luyện cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm với công việc, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tập luyện với tinh thần “ thao trường đổ mồ hơi, chiến trường bớt đổ máu”.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng PCCC Công an quận huấn luyện xe thang.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng PCCC Công an quận tập thể lực nâng cao sức khỏe phục vụ công tác.

                                                         Tin, ảnh: Bùi Văn Hà

(Công an quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?