An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Phát động phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện và năng lượng
18/06/2020 | 15:38  | Lượt xem: 259

UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Công văn số 476/UBND-KT về triển khai Kế hoạch của Thành phố về tổ chức phong trào hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn quận.

Để thực hiện phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo Phòng Kinh tế quận chủ trì, tham mưu UBND quận để triển khai, lồng ghép các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCN, ngày 19/3/2020, của Ban Chủ nhiệm chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội.

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm vận động, tuyên truyền các hộ gia đình trên địa bàn quận thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu các kỹ năng sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và nhận diện sản phẩm dán nhãn năng lượng cho các hộ gia đình. Tổ chức trao Công nhận danh hiệu cho các hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2020, dự kiến trao tại Hội nghị tri ân khách hàng năm 2020. Vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp giúp đỡ, ủng hộ cho phong trào giảm giá bán đặc biệt một số sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN - Sở Công thương hướng dẫn các trường học trực thuộc tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo do Thành phố tổ chức.

UBND 18 phường thuộc quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến về thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên hệ thống thông tin phường; cấp phát “Sổ tay tiết kiệm năng lượng” tới các hộ gia đình trên địa bàn; phối hợp với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu các kỹ năng sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và nhận diện sản phẩm dán nhãn năng lượng cho các hộ gia đình. 

Đề nghị Hội LHPN quận thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động, chương trình của Hội.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?