An ninh- Quốc phòng An ninh- Quốc phòng

Hội động Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận tổng kết công tác năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023
10/03/2023 | 19:46  | Lượt xem: 5

Ngày 09/3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Đình Thiện - UVTV, Chỉ huy trưởng BCHQS quận, Phó chủ tịch TT Hội đồng QP&AN phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe cơ quan thường trực Hội đồng QP&AN quận báo cáo những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn quận trong năm 2022; triển khai kế hoạch, phương hướng cho năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng QP&AN quận vui mừng ghi nhận những kết quả đã đạt được của Hội đồng giáo dục QP&AN quận trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng QP&AN phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục QP&AN năm 2023, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các thành viên Hội đồng giáo dục QP&AN quận và các phường tập trung quán triệt các văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác có liên quan đến công tác giáo dục QP&AN cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; các đối tượng khác từ quận đến cơ sở.

Chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn quận tổ chức giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên.

Xét, cử cán bộ đối tượng 2, 3 tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN do Thành phố tổ chức. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức cập nhật kiến thức QP&AN cho đối tượng 3; mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho đối tượng 4. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP&AN 18 phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP&AN quận. Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục QP&AN toàn dân bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của quận và Trang thông tin điện tử các đơn vị; các buổi sinh hoạt ở các cấp, các ngành.

Hội đồng giáo dục QP&AN quận tổ chức kiểm tra công tác giáo dục QP&AN đối với Hội đồng Giáo dục QP&AN phường và các đơn vị cơ sở theo kế hoạch. Phục vụ Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố Hà Nội kiểm tra công tác giáo dục QP&AN quận.

Phát huy tinh thần trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng trong công tác giáo dục QP&AN thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2023.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?