ATTP lĩnh vực công thương ATTP lĩnh vực công thương

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm công thương năm 2019 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

02/10/2020 | 09:24  | Lượt xem: 20
  STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

26/11/2019 | 15:39  | Lượt xem: 485
TT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI TIẾT 1 Nguyễn Thị Hương ...

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG THƯƠNG NĂM 2019

23/01/2019 | 14:30  | Lượt xem: 158
Xem danh sách tại đây

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm công thương

26/09/2018 | 09:41  | Lượt xem: 166
Xem danh sách tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?