ATTP lĩnh vực Y tế ATTP lĩnh vực Y tế

Danh sách xử lý vi phạm hành chính ATTP lĩnh vực y tế năm 2020

10/12/2020 | 16:05  | Lượt xem: 26
STT SỐ QUYẾT ĐINH NGÀY RA  QUYẾT ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH ĐỊA CHỈ VI PHẠM LỖI VI PHẠM ...

Danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

01/12/2019 | 12:05  | Lượt xem: 99
STT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ KINH DOANH CHI TIẾT   Công ty TNHH...

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Y TẾ NĂM 2019

09/08/2019 | 09:56  | Lượt xem: 142
Xem danh sách tại đây

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Y TẾ NĂM 2019

28/01/2019 | 14:40  | Lượt xem: 120
Xem danh sách tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?