Các phòng ban thuộc Quận Các phòng ban thuộc Quận

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG BAN THUỘC QUẬN

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực, hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Inertnet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở quận; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

11. Phòng Kinh tế (thuộc UBND quận): Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại

12. Phòng Quản lý đô thị (thuộc UBND quận): Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

 

II. DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN THUỘC QUẬN

A . CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN  MÔN THUỘC UBND QUẬN

1. Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số 126 Hàng Trống - ĐT: 3928 6824

- Trưởng phòng: Hoàng Minh Nguyệt - ĐT: 3828 9038

2.Văn phòng HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống- ĐT: 3825 2275, 3828 8211

- Chánh văn phòng: Nguyễn Khánh Long - ĐT: 3826 4293

3. Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống - ĐT: 3828 9534, 3828 8214

- Trưởng phòng : Ngô Hồng Thủy - ĐT : 38289534

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống - ĐT: 3828 1606

- Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Trang - ĐT: 3825 8096

5. Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống - ĐT: 3828 8704

- Trưởng phòng: Nguyễn Tùng Lâm - ĐT: 3828 9041

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số126 Hàng Trống - ĐT: 3828 9040

- Trưởng phòng: Lê Đỗ Phương - ĐT: 3828 8213

7. Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số126 Hàng Trống - ĐT: 3825 2254

- Trưởng phòng: Trương Minh Hải - ĐT: 3928 8543

8. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số 15 phố Hàng Bồ - ĐT: 3825 7855, 3828 7723

- Trưởng phòng: Bùi Thị Bích Thuỷ - ĐT : 3923 0090

9. Phòng VH&TT quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số126 Hàng Trống - ĐT: 3828 9216

- Trưởng phòng:                     - ĐT: 3928 7122

10. Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số126 Hàng Trống - ĐT: 3923 3348

- Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Nhàn - ĐT: 3923 1870

11.Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số 5 phố Hàng Bút - ĐT: 3825 5110

- Trưởng phòng: Vương Hương Giang - ĐT : 3825 5192

12.Thanh tra quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số126 Hàng Trống - ĐT: 3928 7915

- Chánh thanh tra: Phan Trọng Khánh - ĐT: 3828 8209

B. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống - ĐT: 3825 4330

- Giám đốc: Trịnh Hoàng Tùng - ĐT: 3828 5042

2. Ban quản lý phố cổ Hà Nội

- Địa chỉ: số 38 phố Hàng Đào - ĐT: 3928 5605

- Phó ban thường trực: Đặng Đình Bằng - ĐT: 3928 5604

3. Công ty cổ phần Đồng Xuân

- Địa chỉ: tầng 3 chợ Đồng Xuân - ĐT: 38295006

- Tổng giám đốc: Hoàng Công Anh- ĐT: 3928 0678, 3824 3595

4. Ban QL khu vực Hồ Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số 17-19 phố Hàng Khay - ĐT: 3836 5437

- Trưởng ban: Phạm Tùng Lâm - ĐT: 3936 5435

5.Trung tâm GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố

- Địa chỉ: số 47 Hàng Quạt - ĐT: 39382179

- Giám đốc: Phạm Đức Nam - ĐT: 39286501

6.Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

- Địa chỉ: số 2 Phúc Tân - ĐT: 3828 7214

- Giám đốc: Đặng Thị My Nga - ĐT: 3828 5311

C. CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

1. Công an quận

- Địa chỉ: số 2 phố Tràng Thi - ĐT: 3939 6567

- Trưởng CA: Hà Mạnh Hùng - ĐT: 3939 6557

2. Ban CHQS quận

- Địa chỉ: số 2 phố Cổ Tân - ĐT: 3825 6854

- Chỉ huy trưởng: Nguyễn Đình Thiện - ĐT: 3824 2240

3. Toà án nhân dân quận

- Địa chỉ: số 51 phố Lò Sũ - ĐT: 3935 0096, 3825 4759

- Phó Chánh án phụ trách: Nguyễn Thu Hiền - ĐT: 3935 0094

4. Viện KSND quận

- Địa chỉ: số 24-26 phố Bảo Khánh - ĐT: 3825 2572, 3928 8251

- Viện trưởng: Đỗ Dương Toàn - ĐT: 3825 4100

5. Chi cục Thi hành án dân sự Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số 50 phố Lý Thường Kiệt - ĐT: 3936 1621

- Chi cục trưởng: Nguyễn Bách Thắng - ĐT: 3825 1241

6. Chi cục thuế Hoàn Kiếm

- Địa chỉ : số 885 đường Hồng Hà ĐT : 3927 4074

- Chi cục trưởng: Nguyễn Anh Dũng - ĐT: 3926 1445

7. Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số 38 phố Thuốc Bắc - ĐT: 3923 0728

- Giám đốc: Nguyễn Công Lâm - ĐT: 3923 0730

8. Chi cục Thống kê

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống - ĐT: 3928 7931

- Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Hà - ĐT: 3825 5858

9. Đội Quản lý thị trường số 2

- Địa chỉ: số 7 phố Hàng Vải - ĐT: 3825 3114

- Đội trưởng: Nguyễn Hải Anh - ĐT: 3923 0015

10.Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm

-Địa chỉ: số 131 phố Phùng Hưng - ĐT: 3824 5949

-Đội trưởng: Vũ Tuấn Trung - ĐT: 3923 0824

11.Trạm thú y

- Địa chỉ: số 90 phố Trần Nhật Duật - ĐT: 3926 2907

- Trạm trưởng: Trần Thị Thu Hằng - ĐT: 3926 2907

12. Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm

- Địa chỉ: số 9D phố Hàm Long - ĐT: 3943 5202

- Giám đốc: Nguyễn Thị Tố Nga - ĐT: 3943 3254

13. Trung tâm Y tế

- Địa chỉ: số 47 phố Hàng Bồ - ĐT: 3825 4104

- Giám đốc: Đoàn Văn Việt - ĐT: 3923 2496

D. CÁC HỘI

1. Hội Cựu chiến binh

- Địa chỉ: số 2 phố Cổ Tân - ĐT: 38244001

- Chủ tịch: Lã Văn Nho - ĐT: 38244001

1. Hội Chữ thập đỏ

- Địa chỉ: số 65 Cửa Nam - ĐT: 3926 2208

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Hoa - ĐT: 3926 2209

2. Hội Cựu Thanh niên xung phong

- Địa chỉ: số 34 phố Lê Thái Tổ - ĐT: 3928 9110

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Tám - ĐT: 3928 9110

3. Hội Người mù

- Địa chỉ: số 95 phố Hàng Buồm - ĐT: 3926 0894

- Chủ tịch: Hoàng Văn Lý - ĐT: 3926 0894

4. Hội Luật gia

- Địa chỉ: số126 Hàng Trống

- Chủ tịch: Ngô Hồng Thủy - ĐT: 3828 9534

5. Hội Khuyến học

- Địa chỉ: số 5 phố Hàng Bút

- Chủ tịch: Đinh Hồng Phong - ĐT: 38252056

6. Hội Người khuyết tật

- Địa chỉ: Số 59 phố Phúc Tân - ĐT: 39320673

- Chủ tịch: Đỗ Mạnh Thắng - ĐT: 0906211950

7. Hội Đông Y

- Địa chỉ: số 47 phố Hàng Bồ

- Chủ tịch: Nguyễn Thế Hiển - ĐT: 01658751132

8. Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin

- Địa chỉ: 76 phố Hàng Trống - ĐT: 38255739

- Chủ tịch: Vũ Thành Vĩnh - ĐT: 0913000085

9. Hội Cựu giáo chức

- Địa chỉ: số 5 phố Hàng Bút

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Lan - ĐT: 0903426620

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?