Cấp ban hành Cấp ban hành

Thủ tục hành chính cấp quận Thủ tục hành chính cấp quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
2 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
3 Thu hồi đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
4 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
5 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
6 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
7 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
8 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
9 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
10 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
11 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
12 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
13 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
14 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
15 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
16 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
17 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
19 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
20 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công