Tin tức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội Tin tức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội

Thông báo lịch tuyển dụng công chức phường năm 2019
13/05/2019 | 15:32  | Lượt xem: 1044

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019; Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Hội đồng tuyên dụng công chức làm việc tại UBND các phường trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019 thông báo lịch tổ chức tuyển dụng công chức phường.

Xem Thông báo số 60/TB-HĐTD ngày 10/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2019.

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?