Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
15/06/2020 | 16:29  | Lượt xem: 125

Trong 2 ngày 2 và 3/6/2020, Đảng bộ cơ quan UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND quận và 110 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ của Đảng bộ cơ quan UBND quận.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Anh Quân – Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ cơ quan UBND quận khoá XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận khoá XI, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Cơ quan UBND quận khóa XI, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan UBND quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các chương trình, đề án công tác của Quận ủy đạt kết quả quan trọng.

Tình hình chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kinh tế quận tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá được triển khai quyết liệt thu được kết quả tích cực. Công tác quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực; trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được cải thiện; nhiều dự án đầu tư phát triển quy mô lớn được triển khai, diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn; việc bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ, khu phố cũ đạt kết quả khả quan. Sự nghiệp phát triển văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả cao góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm thanh lịch - văn minh.

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tốt; vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy cơ quan UBND quận và cấp ủy, đảng viên các chi bộ được nâng lên. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến; huy động và tập hợp được các đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan UBND quận đạt được trong 5 năm qua là tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan UBND quận đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững. Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng văn minh, hiệu quả. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh hướng tới là đô thị thông minh. Đảng bộ phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu: Tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ tiêu phát triển KT-XH được giao hàng năm. Phấn đấu hàng năm 100% Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, Đảng bộ Cơ quan UBND quận được công nhận Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Phấn đấu kết nạp từ 15 - 20 đảng viên trở lên/năm. Hàng năm, cơ quan giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hoá”, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan đạt đơn vị xuất sắc.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích Đảng bộ cơ quan UBND quận đạt được trong nhiệm kỳ qua và gợi ý định hướng chỉ đạo những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá mà Đảng bộ cơ quan UBND quận khóa XII cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu các chức danh của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Anh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu tái giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu tái giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại diện Công đoàn cơ quan và các đoàn thể cơ quan UBND quận tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận thông qua chương trình Đại hội

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận khóa XI trình Đại hội lần thứ XII Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?