Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025
24/06/2020 | 16:33  | Lượt xem: 75

Ngày 9/6/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận và các đồng chí trong tổ công tác của Quận ủy cùng các đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân.

Đại hội diễn ra với các nội dung chính gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI; Bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI .

Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Công ty phối hợp cùng với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ  và đầu tư phát triển đề ra… Đảng ủy Công ty cũng đã làm tốt công tác Xây dựng Đảng thông qua giáo dục, chính trị tư tưởng; Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, cho bộ Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Công tác đoàn thể cũng được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty xác định mục tiêu, phương hướng và các biện pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được các đại biểu nhất trí cao.

Tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới.

Cũng trong chương trình, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Song Tùng – Bí thư Đảng ủy Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu tái giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Công Anh – Phó bí thư Đảng ủy Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu tái giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?