Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
24/06/2020 | 09:01  | Lượt xem: 67

Trong 2 ngày 4 và 5/6/2020, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan Quận ủy Hoàn Kiếm; Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy và 72 đại biểu đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ của Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan Quận ủy Hoàn Kiếm, Bí thư Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy khóa II, Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa II trình Đại hội khóa III; Thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm đã quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo bước chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Vai trò của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, của Chi ủy được đề cao; ý thức trách nhiệm, tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên được phát huy, nhiều Chi bộ đảng viên tích cực chủ động, tận tụy, công tâm với công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, có ý thức xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua của cơ quan và đơn vị. Nhiều cán bộ Đảng viên được tặng danh hiệu lao động tiến tiến, người tốt việc tốt, chiến sỹ thi đua cơ sở, cấp quận và thành phố, có ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm: 11/11 chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng được Quận ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác chuyên môn đã đề ra; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025: 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nắm bắt kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Hàng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp từ 03 đến 05 đảng viên. Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban CHQS cơ quan đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng". Hằng năm, Cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”. Đảng bộ cơ quan tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu Quận ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và các chương trình, kế hoạch, đề án công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã biểu dương, ghi nhận những thành tích Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua và gợi ý, định hướng chỉ đạo những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá mà Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy khóa III cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu các chức danh của Đảng bộ. Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan Quận ủy Hoàn Kiếm được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Thủ trưởng cơ quan Quận ủy Hoàn Kiếm, Bí thư Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Quận ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 –2020, phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Phú – Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm khóa II, nhiệm kỳ 2015 –2020, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm trình Đại hội lần thứ III Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tặng Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy Hoàn Kiếm.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận ủy khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn chủ tịch biểu quyết tại Đại hội.

 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?