Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Quận ủy Hoàn Kiếm tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
29/02/2020 | 03:50  | Lượt xem: 201

Chiều ngày 27/2/2020, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cho cấp ủy các Đảng bộ cơ sở.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch, Hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy, và các văn bản liên quan về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định kiện toàn các Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và các đảng bộ trực thuộc. 

Tiếp đó, lãnh đạo các Đoàn công tác chỉ đạo đại hội đã báo cáo về tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và các đảng bộ trực thuộc theo phân công. Trong đó, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết để tổ chức Đại hội Đảng theo đúng tiến độ của quận đề ra. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị Ban Tổ chức Quận ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, rà soát công tác cán bộ tại các phường, luôn cập nhật số liệu về tiến độ tổ chức Đại hội tại cơ sở. Các Tổ công tác của Quận ủy theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội xong trong tháng 3/2020. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận ủy về công tác lãnh đạo tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ trực thuộc.

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?