Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Triển khai công tác công tác thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
26/03/2020 | 16:40  | Lượt xem: 351

Chiều ngày 24/3/2020, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì Hội nghị triển khai công tác thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự họp có đồng chí Đinh Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; các đồng chí lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận; đại diện lãnh đạo và phóng viên: Ban Thời sự - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Ban Xây dựng Đảng - Báo Hà nội mới.

Thay mặt cơ quan thường trực, đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận.

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau Đại hội, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, mục đích, ý nghĩa Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI; tuyên truyền những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2015 - 2020; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; các phong trào thi đua, mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… Cổng thông tin điện tử của quận và Bản tin thông tin nội bộ quận tăng cường nội dung trong các chuyên trang, chuyên mục để đăng tải chia sẻ các thông tin tích cực về Đại hội trên internet, mạng xã hội.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận sôi nổi, tích cực, góp ý kiến về kế hoạch tuyên truyền và trang trí phục vụ Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận như: cơ quan thường trực cần nhóm các nội dung công việc theo mảng để triển khai thực hiện, cung cấp sớm tư liệu để làm phim phóng sự, công tác tài chính phục vụ Đại hội phải được thực hiện đúng quy định.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khẳng định: Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Do vậy, việc tổ chức Đại hội phải đúng điều lệ Đảng, đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố; thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển của Đảng bộ quận; thể hiện chủ đề, tư tưởng và phương châm của Đại hội; việc tổ chức cần trọng thể, chu đáo, khoa học, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ quận và toàn dân. Đồng chí yêu cầu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung cần bám sát kế hoạch số 133-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy ngày 25/11/2019; kế hoạch cụ thể, rõ từng đầu việc, trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên báo cáo về tiến độ, chất lượng triển khai để Thường trực Quận ủy kịp thời chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu kết luận buổi họp.

Tin, ảnh: Huyền Anh

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?